1. Úvod

Fyzická osoba Václav Boštík, IČ: 68484674, se sídlem Sebranice 346, 569 62 Sebranice u Litomyšle (dále jen „Provozovatel“), provozovatel webových stránek dostupných na adrese www.zdruheruky.cz (dále jen „web Z druhé ruky“), prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou Provozovatelem považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Provozovatel je ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon") a Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) (dále jen „Nařízení“), správcem vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti – jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny v bodě 2. Ohledně dotazů souvisejících s ochranou osobních údajů můžete kontaktovat zodpovědnou osobu na osobniudaje@zdruheruky.cz.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné Provozovatelem na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu a to prostřednictvím webu Z druhé ruky nebo jiných zdrojů, a popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů ze strany Provozovatele.

2. Zpracovávané osobní údaje

Společnost Annonce je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získala:

Údaje subjektů údajů Účely zpracování
Jméno, přijmení Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Zlepšení kvality poskytovaných služeb, Plnění ostatních zákonných povinností
Kraj, okres, obec Plnění smluvního vztahu, Zobrazování relevantních inzerátů
Cookies Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Zobrazování pouze reklam na základě zájmů návštěvníka webu Z druhé ruky, Provádění analýz a měření
IP adresa Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Plnění ostatních zákonných povinností
Datum a čas Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám
E-mail Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám (E-mail slouží pro přihlášení a registraci), Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Zlepšení kvality poskytovaných služeb, Zasílání informací z webu Z druhé ruky (po uděleném souhlasu uživatele), Plnění ostatních zákonných povinností
Telefon Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zlepšení kvality poskytovaných služeb, Plnění ostatních zákonných povinností
Text o uživateli Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zlepšení kvality poskytovaných služeb
Sociální profily (Facebook, Twitter, Google plus, Skype) Plnění smluvního vztahu, Zlepšení kvality poskytovaných služeb

3. Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být Provozovatelem zpracovávány pro tyto účely:

 • Správa uživatelských účtů ke službám
 • Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb (Provozovatel zvyšuje bezpečnost svých služeb v oblasti online přihlašování k uživatelským účtům, ztotožnění uživatele)
 • Zlepšení kvality poskytovaných služeb (Provozovatel zlepšuje kvalitu svých služeb.)
 • Zobrazování pouze reklam na základě zájmů návštěvníka webu Z druhé ruky
 • Provádění analýz a měření (Provozovatel zjišťuje například návštěvnost, čtenost, počet shlédnutých stránek, zařízení, ze kterého uživatelé přichází na naše stránky, operační systém zařízení, čas strávený na stránkách. Tyto údaje sbíráme pomocí anonymizovaných dat proto, abychom dokázali nabízet kvalitní obsah, který je pro uživatele relevantní a abychom rozvíjeli služby, o které mají naši uživatelé evidentní zájem.)
 • Zasílání informací z webu Z druhé ruky (Provozovatel se souhlasem uživatele může například posílat oznámení o nových nepřečtených zprávách nebo informace o nových inzerátech v kategoriích.)
 • Plnění ostatních zákonných povinností (mezi ostatní zákonné povinnosti, které Provozovatel plní, patří např. poskytování informací orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci)

4. Zpracovatelé osobních dat

Provozovatel zpřístupňuje osobní údaje pouze oprávněným zaměstnancům, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování a dalšího vývoje webu Z druhé ruky.

Provozovatel je oprávněn poskytovat osobní údaje třetím subjektům, je-li to nezbytné za účelem vyřizování vašich žádostí. Jedná se o poskytovatelé platebních brán.

Za určitých podmínek jsme pak oprávněni některé vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci.

5. Použití cookies

Cookies jsou obsahově malé soubory a slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž na weby přistupujete, a pomáhají Provozovateli poskytovat, chránit a zlepšovat její služby.

Cookies umožňují webu zaznamenat informace o návštěvě uživatele a díky jejich používání bude další uživatelova návštěva stránek snazší a rychlejší (pomáhají například snížit dobu načítání stránek).

Soubory cookies používá Provozovatel v případě, že navštívíte web Z druhé ruky a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anonymním statistikám ohledně návštěvnosti, k výběru relevantních reklam, k usnadnění bezpečnějšího přihlášení na web Z druhé ruky a dalšímu - podrobnější popis je níže.

Jaké druhy cookies Stránky využívají?

 • session cookies: tyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru cookie vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost Internetových stránek či přidružených aplikací povinné.
 • permanentní cookies (nebo tracking cookies): tyto cookies můžeme využívat pro snadnější a pohodlnější orientaci uživatelů na stránkách, jako například jednodušší a rychlejší navigace. Tyto cookies zůstávají v souboru cookie vašeho prohlížeče po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě Internetových stránek.

Přihlášení a zabezpečení
Cookies pomáhají při registraci a přihlášení uživatele na web Z druhé ruky. Pokud je uživatel používá, mohou si zapamatovat jeho přihlašovací údaje, prostředí (např. prohlížeč) a funkce, aby je nemusel pokaždé zadávat, či dále zajišťují bezpečnost po přihlášení.

Reklamy
Pomocí cookies je na webech Provozovatele upravována a správně cílena reklama podle chování uživatelů. Inzertní (reklamní) systémy používané na webu Z druhé ruky používají cookies k remarketingu a rovněž provádí segmentaci, jež se také označuje jako behaviorální cílení, a pomocí vlastních cookies zjišťují, kolik lidí vidělo určitou reklamu, kliklo na ni nebo kolik z nich ji vidělo opakovaně. Informace, které reklamní systémy sbírají, neobsahují žádné osobní údaje, jako je například jméno, e-mailová adresa nebo telefonní číslo. Data se rozpoznávají jen díky cookies, které obsahují řetězec znaků a čísel, z nichž lze poznat, že se na stránky vrací tentýž uživatel počítače z různých prohlížečů. U cookies se nezachovává celá jejich historie pohybu po internetu, ale pouze jejich přiřazení do kategorií, které jsou vhodné pro segmentaci. Údaje vyplývající z chování uživatelů mohou využívat na svých stránkách společnosti Google a Seznam. Pokud nechcete tyto cookies ukládat je možné jejich používání zablokovat na této adrese www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby.

Návštěvnost
Provozovatele zajímá, které stránky uživatelé prohlížejí a opakovaně navštěvují, a proto shromažďuje statistiky o návštěvnosti, aby mohl weby rozvíjet a dále vylepšovat podle preferencí uživatelů. Na webu Z druhé ruky používá měření návštěvnosti pomocí Google Analytics. Toto měření pro Provozovatele zaznamenávají, které stránky uživatel na webové stránce navštívil, odkud se na stránku dostal, kam z ní odešel, které pro prohlížení používá zařízení, operační systém či prohlížeč, či jaký má preferenční jazyk. Tyto statistiky jsou zcela anonymní, takže Provozovatel neví, který konkrétní uživatel web navštívil. Provozovatel tedy nespojuje získané údaje s jakýmikoliv jinými údaji a spravuje cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby.

Online platby
Na webu Z druhé ruky používá Provozovatel různé platební terminály pro poskytování online plateb, ale Provozovatel nemá žádný přístup k informacím o účtech uživatele a kreditních kartách, které při platbě zadává v platebním terminálu. S platebními službami sdílí Provozovatel informace pouze v rozsahu nezbytném pro zpracování plateb, prováděných z webu Z druhé ruky.

Online chat
Na webu Z druhé ruky používá Provozovatel online chat pro rychlou komunikaci mezi uživateli webu Z druhé ruky. Provozovatel uchovává u všech uživatelů chatu základní údaje (Jméno a přijmení, e-mail, telefon, text zprávy) pro co největší bezpečnost při užívání služeb webu Z druhé ruky.

Soubory cookies může uživatel v nastavení svého webového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud ale webu Z druhé ruky nepovolíte použití cookies, některé funkce a stránky nebudou fungovat tak, jak by měly.

Nastavení soukromí v počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najde uživatel v menu internetového prohlížeče.
Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících webových stránkách:
Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies
Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/products/security

6. Doba uchování

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace vaší inzerce, a dále po dobu, po kterou je Provozovatel povinnen jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:
Plnění smluvního vztahu - do odvolání
Správa uživatelských účtů ke službám - do doby zrušení účtu
Zlepšení kvality poskytovaných služeb - max. 2 roky
Zobrazování pouze reklam na základě zájmů návštěvníka webu Z druhé ruky - max. 6 měsíců
Provádění analýz a měření - max. 6 měsíců
Zasílání informací z webu Z druhé ruky - do odvolání
Plnění ostatních zákonných povinností - max. 5 let

7. Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (I) na přístup k osobním údajům, (II) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, dále o právo (III) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (IV) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, (V) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (VI) na omezení zpracování osobních údajů. Nejpozději s účinností od 25. 5. 2018 můžete uplatnit taktéž (VII) právo na přenositelnost údajů a (VII) právo vznést námitku, po níž zpracování vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

 • Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o vás Provozovatel zpracovává osobní údaje, máte právo získat od Provozovatele informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k vašim osobním údajům získat přístup.
 • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že máte pocit, že o vás Provozovatel zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Provozovatel opravu provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.
 • Právo požadovat vysvětlení: v případě, že máte podezření, že Provozovatel zpracováním vašich osobních údajů narušuje ochranu vašeho osobního a soukromého života nebo že vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete po Provozovateli požadovat vysvětlení.
 • Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů: v případě, že máte za to, že dochází k porušení vašeho práva na soukromí, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 • Právo na výmaz: v případě, že již vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování vašich osobních údajů, můžete po Provozovateli požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby Provozovatel vaše osobní údaje předal třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, Provozovatel vaší žádosti nebude moci vyhovět.
 • Právo vznést námitku: máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů Provozovatele. případě, že Provozovatel neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, Annonce zpracování na základě vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.
 • Právo na odvolání souhlasu: pokud jste nám udělili souhlas, máte právo jej kdykoliv odvolat.

Při realizaci vašich práv se na nás obracejte v kontaktním formuláři. Provozovatel si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

Zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 10. 5. 2018.